Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Bajac, Vladislav

.

bajac_vladislav© Nebojsa Babic/literatur.rs
Vladislav Bajac rođen je 1954, studirao je jugoslavistiku i svjetsku književnost u rodnom gradu Beogradu. Osnovao je izdavačko poduzeće Geopoetika i dopredsjednik je Srpskog P.E.N. centra. Vladislav Bajac piše pripovijetke, romane, pjesme i eseje. Njegova djela prevedena su na mnoge jezike. Za svoj roman Hamam Balkanija 2008. je dobio međunarodnu  književnu nagradu „Balkanika“. Na međunarodnom konkursu „Ito En“ u Tokiju dobio je 1991. i 1993. dvije književne nagrade za haiku poeziju.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d