Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Albahari, David

.

albahari_david
© Aleksandar Dragutinovic
David Albahari rođen je 1948. u Peći, u bivšoj  Jugoslaviji, studirao je englesku književnost i jezik na Beogradskom univerzitetu. Od 1994. živi u Calgaryju, Kanadi. David Albahari radi kao uspješni pisac i prevodilac poznatih američkih, britanskih i australijskih autora, kao naprimjer, Vladimira Nabokova, V.S. Naipaula, Johna Updikea, Sama Sheparda i Saula Bellowa. Albaharijeva su djela prevedena na mnoge jezike, između ostalog i na njemački, francuski, grčki, poljski, mađarski, ruski i talijanski. 2006. on i njegovi prevodioci su za svoj su rad dobili Nagradu Brücke Berlin.

www.davidalbahari.com

partneri u projektu

traduki partners 2014 d