Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Lazić, Radmila

.

lazic_radmila
© privat
Radmila Lazić rođena je 1949. u Kruševcu, 30 godina radila je u medicinskoj struci i cijelo to vrijeme pisala poeziju. Od 1974. objavila je 13 zbirki poezije i jednu zbirku eseja, a osim toga je izdala dvije antologije. 1993. objavila je zajedno sa suautorkinjama Biljanom Jovanović, Marušom Krese i Radom Iveković u Njemačkoj knjigu Briefe von Frauen über Krieg und Nationalismus [Pisma žena o ratu i nacionalizmu] koja je poslije objavljena i u Srbiji. Njene pjesme zastupljene su u brojnim antologijama i prevedene su na engleski (od američkog pjesnika Charlesa Simića), njemački, makedonski i norveški jezik. Za svoju poeziju dobila je mnogobrojne nagrade. S Liljanom Đurđić, Dubravkom Đurić i Svetlanom Slapšak osnovala je prvi časopis za žensku književnost i kulturu u Srbiji ProFemina. Radmila Lazić živi od 1960. u Beogradu.

www.radmilalazic.com

partneri u projektu

traduki partners 2014 d