Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Wittmann, Klaus

wittmann_klaus

Klaus Wittmann rođen je 1937. u Krefeldu, studirao je pravo u Saarbrückenu, Heidelbergu i Bonnu. Od 1963. do 1999. radi kod Inter Nationes. Zajedno sa svojom suprugom Mirjanom Wittmann preveo je mnogobrojne romane, dramske komade, radiodrame, eseje i pripovijetke sa srpskog, hrvatskog i bosanskog, između ostalih i djela: Bore Ćosića, Borislava Pekića, Davida Albaharija, Biljane Srbljanović, Dubravke Ugrešić, Miloša Crnjanskog, Radmile Lazić, Dragana Aleksića, Jare Ribnikar, Milene Marković, Tene Štivičić, Maje Pelević, Filipa Šovagovića, Neđe Osmana i Kaće Čelan. 2006. za roman Mutterland (naslov originala: Mamac) zajedno sa svojom suprugom i autorom Davidom Albaharijem dobio je Nagradu Brücke Berlin za sjajan prijevod važnog savremenog književnog djela s područja Srednje i Jugoistočne Evrope. Takođe, zajedno sa svojom suprugom, 2011. dobio je Nagradu Paul Celan Njemačkog književnog fonda za svoj ukupni prevoditeljski rad, posebno za prijevod romana Die Ohrfeige (naslov originala: Pijavice) Davida Albaharija. Klaus Vitman živi i radi u Bonu.