Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Nikolić, Jovan

.

nikolic_jovanJovan Nikolić, rođen 1955. u Beogradu, je putovao kao dijete sa svojim roditeljima muzičarima, Romom i Srpkinjom kroz bivšu Jugoslaviju. Njegova prva knjiga je objavljena 1982. U to doba živi u Beogradu, gdje piše dramske komade i radi kao glumac, muzičar i kompozitor songova. 1999. emigrirao najprije u Berlin, a poslije u Keln. Danas je jedan od najpoznatijih romskih autora. Njegove pjesme su prevedene na mnoge jezike i uvrštene u više međunarodnih antologija. Dobio je mnogobrojne nagrade i stipendije i član je srpskog P.E.N. centra u Beogradu. Od 2002. je i dopredsjednik „International Romani Writers Association“ (IRWA, Helsinki) kao i saradnik Roma e.V. u Kelnu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d