Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Koev, Kolyo

koev_kolyo
Kolyo Koev rođen je 1952. u Malak Dolu (Bugarska), profesor je sociologije na Novom bugarskom univerzitetu u Sofiji. Od 1992. do 1998. bio je član Međunarodnog savjetodavnog odbora časopisa International Sociology. Od 1995. je izdavač časopisa Sotsiologicheski Problemi. U područja njegova rada spadaju: sociološka metodologija i teorija, sociološka istorija, sociologija svakodnevice, sociologija javnosti, sociologija znanja. Kolyo Koev objavio je više naučnih djela i publikovao je niz socioloških radova od kojih je neke preveo lično, između ostalih i djela Maxa Webera, Alfreda Schütza, Mauricea Merleau-Pontya i Georga Simmela.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d