Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Jung, Carl Gustav

.

jung_carl_gustav
© Archiv S. FIsher Verlage

Carl Gustav Jung je rođen 1875. u Kesvilu u Švajcarskoj. Studirao je medicinu i od 1900. do 1909. radio na Psihijatrijskoj klinici Univerziteta u Cirihu. Od 1905. do 1913. je bio docent na Univerzitetu u Cirihu, od 1933. do 1942. redovni profesor na ETH-u (Švajcarskom tehničkom fakultetu) u Cirihu, a 1943. redovni profesor psihologije u Bazelu. Zajedno sa Sigmundom Freudom i Alfredom Adlerom Jungom jedan je od tri glavna prethodnika osnivanja savremene psihoanalize. Nakon razilaženja sa Sigmundom Freudom (1913) osnovao je vlastitu školu analitičke psihologije. Carl Gustav Jung je umro 6. juna 1961.u Kisnahtu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d