Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Fischer-Lichte, Erika

.

fischer_lichte_erika
© Barbara Antal
Erika Fischer-Lichte rođena je 1943, studirala je teatrologiju, slavistiku, germanistiku, filozofiju, psihologiju i pedagogiju u Berlinu i Hamburgu. Radila je kao profesorka na Institutu za njemački jezik i književnost Univerziteta Johann Wolfgang Goethe u Frankfurtu, kao voditeljka Katedre za književnost i komparativnu književnost na Univerzitetu u Bayreuthu te je bila upravnica Instituta za teatrologiju na Univerzitetu Johann Gutenberg u Mainzu. Od 1996. je profesorka i izvršna direktorka Instituta za teatrologiju FU/Slobodnog univerziteta u Berlinu. Erika Fischer-Lichte objavila je mnogobrojna teatrološka djela. Za svoj rad primila je 2010. Nagradu za nauku grada Berlina.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d