Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Danius, Sara

.

danius_sarah
© Vogler
Sara Danius književna je naučnica i profesorka na Södertörn University College u Švedskoj. Primila je brojne nagrade i bila naučni saradnik na Wissenschaftskolleg/Naučnom kolegiju u Berlinu. Sara Danius objavila je nekoliko knjiga, između ostalog Prose of the World [Svjetska proza] (2006), a zajedno s Hannsom Zischlerom Nase für Neuigkeiten. Vermischte Nachrichten von James Joyce [Nos za novosti. Kratke vijesti Jamesa Joycea] (2008).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d