Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Parashkevov, Boris

parashkekov_boris
Boris Parashkevov rođen je 1938. u Sofiji, profesor je istorijske gramatike i istorije njemačkog jezika. Studirao je germanistiku i od 1964. do 1967. bio doktorand na Univerzitetu u Leipzigu. Nakon završetka studija postao je docent na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, na kojem je predavao do 2005. Osim toga bio je lektor bugarskog na Univerzitetu u Helsinkiju (1974-1978) i gostujući profesor na Univerzitetu u Delawareu (1989). Početkom 80-tih dobio je stipendiju Fondacije Alexander von Humboldt, koja mu je 1994. dodijelila Nagradu Alexander von Humboldt. Boris Parashkevov preveo je poznate autore, između ostalih, Johanna Wolfganga Goethea, Martina Luthera, Hansa Jakoba Christopha von Grimmelshausena i Rudolfa Steinera. 2005. objavio je prepjev Nibelunglied [Pjesme Nibelunga] napisane na srednjovisokonjemačkom.