naučnopopularne knjige

Štampa

Beck, Hans-Georg

.

beck_hans_georg
Hans Georg Beck rođen je 1910. u Schneizlreuth. Nakon mature otišao je u benediktinski samostan u Scheyernu. Od 1930. do 1937. studirao je filozofiju, katoličku teologiju i bizantistiku u Münchenu i Rimu i stekao titulu doktora nauka. 1944. istupio je iz reda i od 1950. radio kao privatni docent bizantistike. 1960. od Franza Dölgera preuzeo je katedru za bizantistiku  i novogrčku filologiju na Univerzitetu u Münchenu. Za svoj rad višestruko je nagrađivan i odlikovan, između ostalih, i Velikim krstom za zasluge Savezne Republike Njemačke  (1982) i Bavarskim Maximilijanovim odlikovanjem za nauku i umjetnost (1988). Bio je član Bavarske akademije nauka i umjetnosti, te dopisni član brojnih inostranih akademija.