Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Demandt, Alexander

.

demandt_alexander
© privat
Alexander Demandt rođen je 1937. u Marburgu, studirao je istoriju i latinsku filologiju u Tübingenu, Münchenu i Marburgu. 1963. doktorirao je s temom „Kritika savremenog doba i slika istorije kod Ammianusa Marcellinusa“. 1964. dobio je stipendiju  Njemačkog arheološkog instituta. Nakon što je predavao u Frankfurtu na Majni, Kielu i Konstanzu habilitirao je u Konstanzu s radom „Magister Militum“. Od 1974. do 2005. predavao je stariju istoriju na Institutu Friedrich Meinecke pri Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Alexander Demandt objavio je niz monografija i 2003. dobio je Nagradu Ausonius.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d