Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Čačinovič, Nadežda

cacinovic_nadezdaNadežda Čačinovič rođena je 1947. u Budimpešti, profesorka je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na katedri estetike. Pohađala je školu u Bernu, Zürichu, Beogradu, Murskoj Soboti i Ljubljani i studirala u Ljubljani, Bonnu i Frankfurtu. Kao prevoditeljka uglavnom je na hrvatski prenijela filozofska djela, između ostalih, Adorna/Horkheimera Dialektik der Aufklärung [Dijalektiku prosvjetiteljstva], Th.W. Adorna Negative Dialektik [Negativnu dijalektiku] sa Ž. Puhovskim), G.W.F Hegel Das System der Sittlichkeit [Sistem ćudorednosti], sa Ž.Puhovskim), John Stuart Mill On the Subjection of Women [Podređenost žena] , Hannah Arendt Über das Böse [O zlu], Peter Sloterdijk Zorn und Zeit [Srdžba i vrijeme] i Herfrieda Münklera (Imperien. Die Logik der Weltherrschaft - vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten [Imperiji. Logika svjetske vladavine - od Staroga Rima do Sjedinjenih Američkih Država] kod izdavača).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d