Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Celan, Paul

.

celan_paul
Paul Celan rođen je 1920. u tadašnjem  rumunskom mjestu Černovice kao sin jevrejskih roditelja koji su govorili njemački. Nakon mature započeo je u Francuskoj studij medicine, no nakon godinu dana vraća se u Rumuniju kako bi ondje studirao romanistiku. 1942. deportirani su mu roditelji. Otac mu je u logoru umro od tifusa, majku su mu strijeljali. Od 1942. do 1944. Celan je bio na prisilnom radu u nizu rumunskih radnih logora. Od 1945. do 1947. radio je kao lektor i prevodilac u Bukureštu, objavljene su mu prve pjesme. U julu 1948. seli u Pariz, gdje je živio do 1970. kada je sebi oduzeo život.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d