Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

časopisi

Štampa

Wespennest 159: Jugoslavija revisited

izdav. Alida Bremer, Walter Famler.

z02_jugoslavijarevisited„„Jugosfera"? Kako stoje stvari s intelektualnom i umjetničkom dimenzijom zajedničke regionalne svijesti koja nadilazi granice post-jugoslovenskih država? Dvije decenije nakon raspada SFR Jugoslavije autori-ce aktuelnog trenutka raspravljaju o tome što je Jugoslavija bila i što od Jugoslavije živi još i danas?

Časopis  Wespennest 159: Jugoslavija revisited [Osinje gnijezdo159:Ponovni posjet Jugoslaviji], čiji je izdavač Walter Famler, objavljen je kod izdavača Verein Gruppe Wespennest.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d