Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Peroski, Aco

peroski_acoAco Peroski, rođen 1982. u Ohridu (Makedonija), je studirao na Filološkom fakultetu Blaže Koneski u Skoplju, gdje je doktorirao 2009. Prevodi sa engleskog, francuskog i srpskog. Među njegovim prevodima je više od pedeset naslova, među kojima i djela Salmana Rushdiea, Leonarda Cohena, Johna Fowlesa, Iris Murdoch, Juliana Barnesa, Davida Mitchella, Zadie Smith, Borisa Viana, Michela Houellebecqa i drugih. Uz TRADUKI-jevu podršku su mu objavljeni prevodi: Enciklopedija mrtvih i Bašta, pepeo (Danilo Kiš), Kako upokojiti vampira i Dve novele (Borislav Pekić), Roman o Londonu (Miloš Crnjanski), Let (Vladimir Arsenijević) i Princ vatre (Filip David).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d