Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Kiš, Danilo

.

kis_danilo
© Isolde Ohlbaum

Danilo Kiš rođen je 1935. u Subotici kao sin mađarskog Židova i Crnogorke. Djetinjstvo je najprije proveo u Novom Sadu  do 1942. kad je morao bježati očevoj rodbini u Mađarsku. Budući da su ga roditelji 1939. pokrstili, izbjegao je holokaust, a otac mu je 1944. deportovan u Ausschwitz. Nakon rata studirao je književnost u Beogradu i počeo prevoditi s mađarskog, francuskog i ruskog. Istovremeno je objavio mnogobrojne pjesme, eseje i pripovijetke, a poslije i romane i zbirke pripovijedaka. 1979. otišao je u Francusku, gdje je u različitim gradovima predavao srpsko-hrvatski. Danilo Kiš umro je 1989. u Parizu od raka pluća.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d