Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Selimi, Janka

selimi_janka

Janka Selimi rođena je 1935 u Dobriču (Bugarska), studirala je ruski na Univerzitetu u Moskvi. Niz godina radila je kao prevoditeljka za bugarski na Radiju Tirani i predavala ruski i bugarski jezik na tamošnjem univerzitetu. Janka Selimi prevodi s bugarskog, makedonskog, ruskog, srpskog, crnogorskog i hrvatskog. Među njenim publikacijama su kratke priče Stefana Caneva, Jordana Jovkova, Bllaga Dimitrova, Boja Biolçeva i Aleksandra Tomova kao i albanski prevod Hotel Granda (Renata Baretića), Fosforne brojanice (Jovana Nikolaidisa), Естествен роман (Georgija Gospodinova) i Hansenova djeca (Ognjena Spahića). Na bugarski je prevela Gjarpri i Shtëpisë (Ariana Leke).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d