Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Ulaj, Binak

ulaj_binak
Binak Ulaj rođen je 1944. u opštini Plav (Crna Gora), studirao je albanski jezik i književnost. Od 1993. do 1996. radio je kao nastavnik albanskog jezika u gimnaziji Xhevdet Doda u Prištini, a od 1996. do 2003. bio je njen direktor. Od 2004. do 2009. vodio je Kancelariju za prevođenje i lektorisanje pri Ministarstvu trgovine i industrije, a od 1996-2000. bio je zamjenik predsjedajućeg Odbora za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u Prištini. Binak Ulaj između ostalog je preveo i roman Predator sa srpskog na albanski.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d