Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Cohen, Léa

.

cohen_lea
© Paul Zsolnay Verlag
Léa Cohen rođena je 1942. u Sofiji, studirala je u svom rodnom gradu klavir, a u holandskom Utrechtu istoriju muzike. Bila je pijanistkinja i voditeljka sofijske filharmonije. Nakon poltičkog preokreta u Bugarskoj, stekla je ugled kao publicistkinja i potom postala ambasador u Belgiji, Luxemburgu, Švajcarskoj i Liechtensteinu. Danas živi blizu Neuchâtela u Švajcarskoj i u Sofiji. Léa Cohen napisala je brojne knjige, između ostalog i roman Консорциум Alternus, koji je na njemački preveden uz TRADUKI-jevu potporu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d