Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Shurbani, Ilira

shurbani_ilira
Ilira Shurbani rođena je 1956. u Tirani, studirala je na Fakultetu za istoriju i filologiju Univerziteta u Tirani. Od 1987. do 2000. radila je kao nastavnica, a od 2000. do 2005. u diplomatskoj službi. Od 2005. radi kao slobodna prevoditeljka s engleskog, talijanskog i hrvatskog.

Ilira Shurbani prevela je između ostalog i knjige  Ministarstvo boli i Muzej bezuvjetne predaje (Dubravka Ugrešić) na albanski, koje su uz TRADUKI-jevu financijsku podršku objavljene kod izdavača Dituria iz Tirane.