Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Jäger, Valeria

jaeger_valeria
Valeria Jäger rođena je 1951. u Vraci/Bugarskoj. Od 1973. živi u Berlinu i Beču, a studirala je nauku o prevođenju. Radila je kao prevoditeljka za ruski i bugarski, bila je lektorka na Institutu za slavistiku Univeryiteta u Beču te književna prevoditeljka s bugarskog na ruski. Osim toga, Valeria Jäger bila je i suizdavač niza antologija s djelima bugarskih i ruskih autora. Za prijevod poezije Konstantina Pavlova dobila je uglednu nagradu za prevođenje grada Beča. Valeria Jäger umrla je 2001. u Beču.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d