Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Grill, Andrea

.

grill_andreaAndrea Grill je rođena u Bad Išglu (Austrija). Studirala je u Salcburgu, doktorirala na Univerzitetu u Amsterdamu na temu evolucije endemskih leptira na Sardiniji. Sada živi u Beču. Godine 2011. dobija Nagradu za unapređenje mladih književnika grada Bremena, a 2013. istu takvu nagradu grada Beča. Andrea Grill piše liriku, pripovijetke i romane, prevodi sa albanskog i holandskog. Posljednje što je objavila je zbirka pjesama Safari,innere Wildnis [Safari unutrašnja divljina] (Otto Müller Verlag, Salcburg) i roman Das Paradies des Doktor Caspari [Raj doktora Kasparija] 2015. kod izdavača Zsolnay. Objavljeni su joj sljedeći prevodi: 2009. roman Milchkuss [Mliječni poljubac] Mimoze Ahmeti, 2010. zbirka pjesama Kinder der Natur [Djeca prirode] Luljete Lleshanaku i 2016. Der Schlaf des Oktopus [San hobotnice] Ervina Halilija.


website

partneri u projektu

traduki partners 2014 d