Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Franz Kafka, Vepra e plotë në prozën e shkurtër

Kafka, Franz.

kafka_vepraAlbanski prevodilac i autor Ardian Klosi godinama se bavi kratkom prozom Franza Kafke. Sada je izdao knjigu u kojoj su objedinjene sve pripovijetke, skice i novele tog praškog autora, a koje su štampane za njegova života ili objavljene iz njegove ostavštine. Svi fragmenti i varijante pripovijedaka objavljeni su prema hronologiji svoga nastajanja. Knjiga se temelji na izdanju izdavača S.Fischer: Franz Kafka. Kritische Ausgaben der Schriften, Tagebücherund Briefe" [Franz Kafka. Kritičko izdanje, dnevnici i pisma] (1982. i dalje) i Franz Kafka, Die Erzählungen. Originalfassung [Franz Kafka. Pripovijetke. Originalna verzija] (1996). Dosad je u Albaniji objavljen samo jedan dio Kafkine proze, razasut u raznim zbirkama i često preveden s trećih jezika.

Zbirka Franz Kafka, Vepra e plotë në prozën e shkurtër [Franz Kafka, Gesammelte Kurzprosa/ Cjelokupna kratka proza] objavljena je kod izdavača K&B iz Tirane. Tekstove je na albanski preveo Ardian Klosi.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d