Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Pllana, Adem

pllana_adem
Adem Pllana rođen je 1948. u  Lajthishtë (Kosovo), studirao je albanski jezik i književnost u Prištini. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća radio je najprije kao nastavnik albanskog i francuskog jezika u osnovnim školama. Nakon toga bio je prevodilac u elektrani u Kastriotu, a poslije u nacionalnoj banci Kosova. Za vrijeme rata izbjegao je u Sydnie. Nakon povratka na Kosovo radio je kao lektor u dnevnim novinama Koha Ditore i u izdavačkoj kući Koha.

Adem Pllana umro je 17. svibnja 2010, nekoliko dana prije objavljivanja njegovog prijevoda knjige Grad u Zrcalu Mirka Kovača.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d