Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Sorescu-Marinković, Annemarie

sorescu_marinkovic_annemarie
Annemarie Sorescu-Marinković rođena je 1978. u Piteşti (Rumunjskoj). Studirala je rumunski i engleski na Filološkom fakultetu u Temišvaru i doktorirala 2010. u Cluj-Napoci. Trenutno živi u Beogradu. Radi kao prevoditeljka i urednica u Temišvaru, predavala je rumunski na Filološkom fakultetu u Beogradu, a od 2006. kao naučna saradnica radi za Institut za balkanologiju Srpske akademije nauka i umetnosti. Annemarie Sorescu-Marinković prevela je na rumunski između ostalog i romane Kutija od orahovog drveta Nikole Miloševića (2004) i Hansenova djeca Ognjena Spahića (2010).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d