Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Knežević, Marija

.

knezevic_marija
Marija Knežević rođena je 1963. u Beogradu gdje je studirala komparativnu književnost. Postdiplomski studij završila je na Univerzitetu u Michiganu, gdje je predavala i kreativno pisanje. Danas živi i radi u Beogradu. Marija Knežević objavila je brojna djela, između ostalih i roman u pripovijetkama Hrana za pse i zbirke pjesama Elegijski saveti Juliji, Stvari za ličnu upotrebu, Doba Salome i Moje drugo ti. 2009. kod izdavača Wieser iz Klagenfurta objavljen je, uz TRADUKI-jevu pomoć, njemački prijevod romana Ekaterini.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d