Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Hajdarević, Hadžem

.

hajdarevic_hadzem
© Cornelia Marks
Hadžem Hajdarević, pjesnik i prozaist, rođen je 1956. u Kruševu kod Foče (Bosna i Hercegovina). Studirao je književnost i lingvistiku u Sarajevu i trenutno radi kao naučni saradnik na Institutu za lingvistiku. Član je Društva pisaca BiH, PEN centra Bosne i Hercegovine i predsjedajući je Organizacijskog odbora Međunarodnih susreta poezije u Sarajevu. Hadžem Hajdarević objavio je više od deset zbirki poezije i više proznih djela (pripovijetke, kolumne). Za svoju poeziju u domovini je više puta odlikovan književnim nagradama.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d