Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Nedelcu, Octavia

nedelcu_octaviaOctavia Nedelcu rođena je 1957. u Cenei (Rumunjska), studirala je na Fakultetu za strane jezike i književnost Univerziteta u Bukureštu. Na Katedri za južnoslovensku filologiju i balkansku lingvistiku 1999. doktorirala je s radom  o Milošu Crnjanskom. Univerzitetska je profesorica srpske književnosti i objavljuje naučne knjige i tekstove u književnim časopisima. Osim toga, članica je Društva rumunskih pisaca (Odjeljenje za prevođenje i simultano prevođenja). Radi kao prevoditeljka za oblast beletristike i prava, a povremeno i kao konsekutivna ili simultana prevoditeljka sa srpskog, hrvatskog i bosanskog. Među njenim prevodima su i prevodi djela Svete Lukića, Svetomira Rajkova, Pavla Pavličića, Miloša Crnjanskog, Ivanke Bernède, Dušana Kovačevića, Dubravke Ugrešić, Ive Andrića, Bore Ćosića i Svetislava Basare.