Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Arsenijević, Vladimir

.

arsenijevic_vladimirVladimir Arsenijević rođen je 1965. u Puli. Živi i radi kao pisac u Beogradu i jedan je od najpoznatijih predstavnika mlade, alternativne i progresivne srpske književne scene. Od 2000. do 2007. vodio je beogradsko izdavačko poduzeće Rende, a nakon toga prešao je kod zagrebačkog izdavača VBZ, gdje je nadležan za njegovu beogradsku podružnicu. 1994.  Vladimir Arsenijević objavio je svoj prvi roman U potpalublju, prvi dio teatrologije Cloaca Maxima za koju je dobio NIN-ovu nagradu i koja je prevedena na dvadeset jezika. Arsenijević je, osim toga, postao poznat kao kolumnista i suosnivač Udruženja KROKODIL, koje od 2009. u Beogradu organizuje omiljeni Književni festival KROKODIL.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d