Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Dimkovska, Lidija

.

dimovska_lidija
© Gerhard Gross
Lidija Dimkovska rođena je 1971. u Skoplju (Makedonija), studirala je komparativistiku  na Univerzitetu u Skopju i doktorirala s radom o Nichiti Stănescu na Univerzitetu u Bukureštu. Trenutno radi kao pjesnikinja, esejistkinja i književna prevoditeljka u Ljubljani, Slovenija. Od 1991. objavljeno je pet njenih zbirki pjesama i jedan roman. Primila je mnogo nagrada, između ostalih, 2009. nagradu Hubert Burda, koja se dodjeljuje mladim pjesnicima iz Istočne Europe.

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.