Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Damnjanović, Slobodan

damjanovic_slobodan
Slobodan Damnjanović rođen je 1951. u Beogradu, gdje je studirao filozofiju i istoriju umjetnosti. Živi u Beogradu i član je Društva književnih prevodilaca, Društva književnika i Udruženja stručnih i naučnih prevodilaca Srbije. S njemačkog je preveo slijedeće autore: Guida Knoppa, Ericha von Dänikena, Horsta Kraemera, Katharinu Hacker, Herfrieda Münklera, Christiana Meiera, Lou Andreas-Salomé. S engleskog je preveo: Petera Singera, Iana Shapiroa, Johna Brenkmana, Sheldona S. Wolina, Jagdisha Bhagwatija. S francuskog je preveo: Françoisa Mauriaca, Guya de Maupassanta, Annie Lacroix-Riz, Michaëla De Saint-Cherona.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d