Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Ćopić, Hana

copic_hana
Hana Ćopić rođena je 1978. u Beogradu. Studirala je germanistiku, 1999./2000. dobila je stipendiju DAAD-a u Heidelbergu i završila postdiplomski studij (Ženski studiji) na Fakultetu za političke znanosti. Od 2003. radi kao slobodna prevoditeljka  s njemačkog na srpski jezik, a težišta su joj područja politike i filozofije. Prevodila je za više nevladinih organizacija i medija, između ostalih za časopise Reč, Polja i Habitus, za novine Republika, Treći program radija Beograd, Peščanik i za European Institute for Progressive Cultural Policies. Osim toga, prevela je Vavilonsku jamu Borisa Budena (2007), Saturnove prstenove W. G. Sebalda (2005.) te je bila jedna od prevodilaca Knaurova Leksikona simbola (2004).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d