Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Ključanin, Zilhad

.

kljucanin_zilhad
© privat
Zilhad Ključanin rođen je 1960. u Trnovi kod  Sanskog Mosta (Bosna i Hercegovina), studirao je filozofiju i sociologiju na Univerzitetu u Sarajevu i književnost na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorirao je 2002. u Sarajevu, a predaje  na Pedagoškom fakultetu u Bihaću, te na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Zilhad Ključanin objavljuje liriku, prozu i drame. Dobio je mnogobrojne nagrade, između ostalih nagradu Mak Dizdar (1983., 1985.), književnu nagradu "Bosanske riječi" za najbolji roman (2000. i nagradu Društva pisaca Bosne i Hercegovine (2000.).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d