Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Stojić, Mile

.

stojic_mile
© Jasmin Fazlagić
Mile Stojić, rođen je 1955. u Dragičina (Bosna i Hercegovina), studirao je  jugoslavistiku u Sarajevu. Bio je suizdavač književnog časopisa Lica i Odjeci te izdavač prvog post-socijalističkog hrvatskog časopisa Tjednik. Nakon bijega iz Sarajeva 1992. radio je deset godina kao honorarni predavač na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču. Mile Stojić objavio je mnogobrojne zbirke pjesama. Danas živi u Sarajevu gdje radi kao pjesnik, esejist, urednik u kulturi i izdavač.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d