Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Mikulić, Milan

mikulic_milan
Milan Mikulić rođen je 1949. u Novom Selu (Korenica, Hrvatska). Školu je pohađao u Ličkom Petrovom Selu i Zagrebu, studirao je njemački na Pedagoškoj akademiji, a  nakon toga nekoliko semestara germanistiku i romanistiku na Filozofskom fakultetu. Od 1971. radi kao nastavnik  njemačkog jezika. Milan Mikulić prevodi s njemačkog i rumunskog. Dosadašnji prijevodi: „Pjesme s vješala“ Christiana Morgensterna i „Duge sjene“ Marie Luise Kaschnitz. Za različite časopise i radio stanice preveo je pjesme Christiana Morgensterna, Hansa Arpa, Marina Sorescua, Michaela Krügera, Karla Krolowa, Petera Huchela, Luciana Blaga, Güntera Eicha i Waltera Helmuta Fritza.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d