Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Šteger, Aleš

.

steger_ales
Aleš Šteger rođen je 1973. u Ptuju (Slovenija). Studirao je komparativnu književnost i germanistiku u Ljubljani te je suosnivač međunarodnog festivala poezije "Medana". Danas živi kao slobodni umjetnik u Ljubljani i piše poeziju i prozu. Njegova zbirka pjesama Šahovnice ur 1995 dobila je nagradu slovenskog književnog sajma za najbolji prvijenac posljednje dvije godine. 1998 za Kašmir je dobio Veronikinu nagradu za najbolje slovenačko lirsko djelo. Njegova su djela zastupljena u različitim antologijama  i prevedena na više jezika.

www.alessteger.com

partneri u projektu

traduki partners 2014 d