Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Taubes, Jacob

.

taubes_jacob
Jacob Taubes rođen je 1923. u Beču, porijeklom je bio iz stare porodice rabina koja je 1936. emigrirala u Zürich i tako se spasila od holokausta. 1943. Jacob Taubes završio je svoje školovanje za rabina, počeo studirati filozofiju i istoriju u Baselu i Zürichu i doktorirao je 1947. s radom o „zapadnoj eshatologiji". Od 1949. predavao je na univerzitetima u Jerusalemu, Princetonu, New Yorku te na Slobodnom univerzitetu u Berlinu, dok naposljetku nije dobio mjesto trajnog gostujućeg predavača na Maison des Sciences de l'Homme u Parizu. Umro je 1987.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d