Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Davidović, Dalibor

davidovic_dalibor
Dalibor Davidović rođen je 1972 . u Našicama (Hrvatska). Studirao je muzikologiju na Zagrebačkom univerzitetu, bio je stipendist DAAD-a i doktorirao je na području muzikologije na Univerzitetu u Hamburgu. Danas radi kao docent na Glazbenoj akademiji u Zagrebu.

Dalibor Davidović napisao je i objavio nekoliko muzikoloških djela te prevodi s njemačkog na hrvatski jezik. Dosad je preveo: Visconti:Uvidi u krvi i mesu. Alexandera Garcíe Düttmanna, Prisutnost tragedije: Ogled o sudu i igri Christopha Menkea i Zapadna eshatologija Jacoba Taubes.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d