Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Muzej bezuvjetne predaje

Ugrešić, Dubravka.

ugresic_museumMuzej bezuslovne predaje u prijašnjem je Istočnom Berlinu istorijsko mjesto. U noći s 8. na 9. maj 1945. Nijemci su ondje potpisali kapitulaciju, a devedesetih je to bilo sastajalište  egzilanata iz balkanskih zemalja. I Dubravka Ugrešic napustila je svoju zemlju kad je nakon raspada Jugoslavije rat Hrvatsku sravnio sa zemljom, da bi kao gostujući profesor prošla cijeli svijet, od Műnchena preko Lisabona i New Yorka do Berlina. U romanu Muzej bezuvjetne kapitulacije autorica opisuje topografiju svoga bijega, tka sag od sjećanja.

Roman Muzej bezuslovne predaje u albanskom je prijevodu (probni ulomak) Ilire Shurbani s naslovom Muzeumi i kapitullimit pa kushte izašao u izdavačkoj kući Dituria, Tirana.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d