Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Pavlovski, Borislav

pavlovski_borislavBorislav Pavlovski je rođen 1950. u Bjelovaru (Hrvatska). Studirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je niz godina vodio Katedru za makedonski jezik i književnost. Objavio je tri antologije i tri knjige, mnogobrojne naučne rasprave, kritike, eseje kao i priloge za rječnike i enciklopedije u izdanjima u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je u izradi dva rječnika (makedonsko-hrvatskog i hrvatsko -makedonskog) i preveo četrdeset različitih djela s makedonskog i niz tekstova s bugarskog. Za svoj naučni rad je odlikovan Medaljom Filozofskog fakulteta u Zagrebu i počasnom doktorskom titulom Univerziteta u Skoplju. Za širenje makedonske književnosti i kulture i svoj prevodilački rad dobio je Medalju Apostola Pavla makedonske vlade, a nagrađen je i nagradama „Zlatni prsten“ i „Počasnim Racinovim priznanjem“.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d