Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Ako je to ljubav

Pantić, Mihajlo .

pantic_liebeMihajlo Pantić pripovijeda o najelementarnijim životnim stvarima: o ljubavi do smrti, o gradu koji se proteže do rijeke, o snovima koji prelaze u prijateljstvo. Njegove kratke priče opisuju sudbine i tajne Novog Beograda, a živost im daje neprestana promjena perspektive: autor protagoniste promatra izvana, komentari su utkani u pripovjedački tok, opovrgavaju se unaprijed postavljene istine. Neobična je to mješavina fikcionalne slobode  i dokumentarističke tačnosti, provokacija čitateljskog užitka. Knjiga je dobila književnu nagradu Karolj Sirmai.

Zbirka pripovijedaka Ako je to ljubav Mihajla Pantića u bugarskom prevodu Rusanke Lyapove (probni odlomak) pod naslovom Акотова е любов objavljena je kod izdavača Colibri iz Sofije, a u njemačkom prevodu Margit Jugo (probni odlomak) pod naslovom Wenn es Liebe ist kod berlinskog izdavača Dittrich Verlag.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d