Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Pantić, Mihajlo

.

pantic_mihajlo

Mihajlo Pantić rođen je 1957. u Beogradu. Studirao je na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta;  pisac je, književni kritičar i izdavač raznih književnih časopisa; takođe, predaje na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta i potpredsjednik je srpskog P.E.N.-a.

Mihajlo Pantić objavio je niz zbirki pripovjedaka; kratke priče i književnu kritiku. Njegova djela višestruko su nagrađivana i prevedena na više od 20 jezika, između ostalog i na francuski, engleski, bugarski, slovački, makedonski i mađarski.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d