Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Lyapova, Rusanka

ljapova_rusankaRusanka Lyapova je rođena 1966. u Burgasu (Bugarska), gdje je pohađala gimnaziju na engleskom jeziku. Godine 1991. diplomira srpsko-hrvatski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Sofiji, a potom radi kao lektorka srpskog jezika na Univerzitetu u Plovdivu, Velikom Tarnovu i Sofiji te kao docentkinja na Vojnoj akademiji u Sofiji. Od 1994. radi i kao književna prevoditeljka sa srpskog, hrvatskog, bosanskog i makedonskog. Do sada je objavila više od 40 knjiga (proza, lirika i dramski komadi), među njima i tekstove Miljenka Jergovića, Miroslava Krleže, Slobodana Selenića, Jelene Lengold, Vladimira Arsenijevića, Milorada Pavića, Svetislava Basara, Mihajla Pantića, Borislava Pekića, Radoslava Petkovića, Roberta Perišića, Ede Popovića, Faruka Šehića, Tatjane Gromače, Davida Albaharija, Dubravke Ugrešić, Olje Savičević-Ivančević i Borisa Dežulovića.