Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Преместен камен

Madžirov, Nikola.

madzirov_kamenZbirka pjesama Преместен камен (Premješten kamen, 2007.) nastala je u sklopu rezidencijalnog programa u Beču. Sve pjesme objavljene u toj zbirci Nikola Madžirov napisao je izvan Makedonije. Svoj dom gradi u nekom međuprostoru: "Kad vidiš praznu plastičnu vrećicu nošenu vjetrom, ona je u međuprostoru. Kreće se, a i ptica se kreće da bi bila u međuprostoru. Takva su kretanja lirska osnova moje nove knjige.“ Преместен камен [Premješten kamen]dobio je nagradu Hubert Burda za istočnoevropsku liriku te makedonsku nagradu za poeziju Braka Miladinovci.

Zbirka pjesama Преместен камен Nikole Madžirova u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Borislava Pavlovskog pod naslovom Premješten kamen objavljen je kod izdavača Fraktura iz Zagreba, u njemačkom prevodu (probni odlomak) Aleksandra Zicmana pod naslovom Versetzter Stein kod izdavača Hanser iz Minhena, u bugarskom prevodu (probni odlomak) Romana Kisiova pod naslovom Преместен камък kod izdavača Stigmati iz Sofije i u albanskom  prevodu (probni odlomak) Milene Selimi pod naslovom Gur i zhvendosur kod izdavača Poeteka iz Tirane.

Recenzije: Fixpoetry, Der Spiegel

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.