Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

časopisi

Štampa

Plima 67: Migracije

izdav. Jovan Nikolaidis.

nikolaidis_migrationenZbirka naučnih eseja glasovitih autora i autorki s temom migracija, i s posebnim naglaskom na regiju Jugoistočne Evrope.

Časopis PLIMAplus, 67: Migracije], čiji je izdavač Jovan Nikolaidis, objavljen je kod izdavača PLIMA iz Ulcinja (Crna Gora). Prijevodi s njemačkog: Danica Janković.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d