Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Kostić, Aleksandra

kostic_aleksandra

Aleksandra Kostić  rođena je 1968. u Zagrebu (Hrvatska). Studirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1996. radi kao slobodna prevoditeljka filozofskih i sličnih tekstova s njemačkog i engleskog jezika. Više je godina radila za Treći program radija Beograd i nakon toga za različite nevladine organizacije (Nova srpska politička misao, Peščanik, Zaklada Friedrich Ebert, Beogradski Krug). Aleksandra Kostić objavljuje filmske kritike i članica je međunarodnog udruženja filmskih kritičara FIPRESCI. Između ostalih, prevela je Petera Sloterdijka (Im selben Boot/U istom čamcu, Sphären I/Sfere I), Jürgena Habermasa (Nachmetaphysisches Denken/Postmetafizičko mišljenje), Thomasa Manna (Von Deutscher Republik  O njemačkoj republici) Maxa Webera (Politische Schriften /Politički spisi), Hannah Arendt (Human Condition / Conditio humana), Carla Gustava Junga (Das Rote Buch/Crvena knjiga) i Axela Honnetha (Kampf um Anerkennung/Borba za priznanje).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d