Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Jordanova, Kalina

jordanova_kalina
Kalina Jordanova je rođena 1978. u Loveču (Bugarska). Studirala je psihologiju na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, a na University College London stekla titulu Master na "Central and South East European Studies". Trenutno u Sofiji kao psihoterapeut radi sa žrtvama mučenja, porodičnog nasilja i trgovanja ljudima.

Kalina Jordanova objavila je nekoliko tekstova o transmisiji i manifestovanju trauma kod preživjelih bugarskih radnika na prisilnom radu. Prevodi sa srpskog i engleskog na bugarski. Trenutno radi na prijevodu romana "Kandže" Marka Vidojkovića.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d