Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Munteanu, Sanda

munteanu_sanda
Sanda Munteanu studirala je njemački jezik i književnost u Bukureštu i Cluju. 1977. doktorirala je s doktorskim radom o vremenskoj strukturi u istorijskim novelama Conrada Ferdinanda Meyera. Od 1955. do 1988. najprije je bila asistentkinja, a potom  docentkinja na katedri za germanistiku na Univerzitetu u Bukureštu. Nakon penzionisanja posvetila se književnom prevođenju. Prevela je djela Conrada Fiedlera (Schriften über Kunst [Eseji o umjetnosti]), Klausa Umbacha (Celibidache, der andere Maestro [Celibidache, drugi maestro]), Ericha Marie Remarqua (Die Traumbude [Soba snova]; Gam [Gam]; Das gelobte Land [Obećana zemlja]), Heinricha Harrera (Sieben Jahre in Tibet [Sedam godina na Tibetu]), Stefana Andresa (Wir sind Utopia [Mi smo utopija]), Brigitte Hamann (Elisabeth: Kaiserin wider Willen [Elisabeth, carica protiv svoje volje)]; Hitlers Wien [Hitlerov Beč]; Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth [Winifred Wagner ili Hitlerov Bayreuth]), Traudl Junge (Bis zur letzten Stunde [Do zadnjeg trenutka]), Inge i Waltera Jensa (Frau Thomas Mann [Gospođa Thomas Mann]), Yrse Sigurdardottir (Das letzte Ritual [Posljednji ritual]), Pascala Merciera (Der Nachtzug nach Lissabon [Noćni vlak za Lissabon)]; Der Klavierstimmer [Ugađač glasovira]; Perlmanns Schweigen [Perlmannova šutnja]) i Kathrin Lange (Die verbrannte Handschrift [Spaljeni rukopis]).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d