Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Murdarov, Vladko

murdarov_vladko
Sveuč. prof. dr. Vladko Murdarov rođen je 1948. u Sofiji, studirao je bugarski jezik i književnost te germanistiku na Univerzitetu u Sofiji, a radi na Institutu za bugarski jezik na Bugarskoj akademiji nauka. 2001. dobio je Austrijski počasni krst za nauku i umjetnost, 2002. dobio je austrijsku Državnu nagradu za prevođenje i 2004. Veliku državnu nagradu "Hristo G. Danov". Od 2009. je član Evropskog prevodilačkog kolegija. Vladko Murdarov autor je petnaest knjiga i više od osamsto osamdeset članaka objavljenih u bugarskim, austrijskim, njemačkim, poljskim, hrvatskim i američkim novinama. Objavio je prijevode mnogobrojnih značajnih njemačkih autora, između ostalih, i Goethea, Schillera, Wedekinda, Rilkea, Artura Schnitzlera, Roberta Musila, Ödöna von Horvatha, Bertolta Brechta, Ericha Kästnera, Elfirede Jelinek, Thomasa Bernharda, Petera Handkea i mnoge druge.